Hier vindt u onze Disclaimer

Heeft u vragen? Wij komen graag met u in contact.

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site.

Van Luxemborg en De Kok is de handelsnaam van Accountskantoor Van Luxemborg en De Kok B.V. gevestigd te Tilburg. Accountantskantoor Van Luxemborg en De Kok B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 18019210, BTW-nummer NL00333.35.550.B01, geldt als opdrachtnemer. Op haar diensten zijn de dienstverleningsvoorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Griffie van de Arrondissementsbank te Amsterdam onder nummer 107/2008.