Steeds meer ondernemers krijgen te maken met de overdracht van de onderneming.

Wij kunnen je hiermee begeleiden en adviseren bij de koop en verkoop van de onderneming, de waardebepaling en de aanvraag van de bijbehorende financiering. Dit zowel binnen de familiesfeer als met derden.

Zo helpen wij jou bij een fusie of overname

De impact bij met name de verkoop van familiebedrijven is vaak groot. Er spelen niet alleen financiële belangen, maar zeker ook emoties. Daarom is een goede begeleiding gedurende het traject van groot belang. Door deskundige begeleiding weten partijen gedurende het proces precies waar ze aan toe zijn waardoor teleurstellingen achteraf worden voorkomen.

Verder kunnen door de inzet van specialisten vaak (fiscaal) grote voordelen behaald worden door bijvoorbeeld optimaal gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Wij adviseren je graag bij de fusie of overname