Integere bedrijfsvoering

Als accountantsorganisatie onderschrijven wij graag de in de diverse regelgeving vastgelegde principes omtrent integere bedrijfsvoering

Alle accountantsorganisatie dienen te beschikken over een klokkenluidersregeling. Deze regeling waarborgt dat personen van buiten het accountantskantoor en de bij het accountantskantoor werkzame of daaraan verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen.
Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door het accountantskantoor.

Indien sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van het accountantskantoor dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Van Luxemborg & De Kok dan kan/kunnen deze zich wenden tot de heer Drs. L.A.A. (Albert) Verschure RA. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Bekijk onze klachtenregeling

Bekijk onze klokkenluidersregeling

Waarmee kunnen we jou ondersteunen?