Voor veel cliënten, in nagenoeg alle sectoren, verzorgen wij de volledige
loon- en salarisadministratie.

Wij richten de administratie zodanig in dat rekening wordt gehouden met specifieke wensen en dat voldaan wordt aan alle wettelijke eisen en normen.

Zo helpen wij jou bij humanresourcesmanagement

Zo verzorgen wij:

 • de salarisstroken per werknemer;
 • pro-forma loonkostenberekeningen;
 • de aangiften loonheffingen;
 • het verstrekken van informatie aan uitvoeringsinstellingen, zoals pensioenuitvoerders;
 • het verwerken van aanpassingen volgend uit de CAO;
 • het verstrekken van journaalposten en jaaropgaven;
 • de begeleiding bij een controle loonheffingen.

Onze dienstverlening houdt echter niet op bij enkel de loon- en salarisverwerking. Wij kunnen ook van dienst zijn op het gebied van personeelszaken in de ruimste zin van het woord.

Je kunt hierbij denken aan:

 • het bepalen van het beloningsbeleid;
 • het opstellen en beoordelen van (arbeids- en pensioen-) overeenkomsten en arbeidsvoorwaardenreglementen;
 • het begeleiden van ontslagzaken;
 • het adviseren over loonkostensubsidies, waaronder WBSO;
 • het adviseren over het onderbrengen van uw pensioenverplichtingen.

Waarmee kunnen we jou ondersteunen?